Perfil amb fruites

Perfil amb fruites

oli/taula tractada
55 x 46 cm